foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 032 779-20-00,
Fax: 032 779-20-09,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

Katarzyna Skołucka
tel. 32 779 20 00 w.66
kom. 609 372 603
mail: napisz... 

Dyrektor Zakładu Ołowiu

Robert Gnida
tel. 32 779 20 00 w.68
kom. 882 355 607
mail: napisz... 

Asystent Zarządu

Magdalena Pichnor
tel. 32 779 20 00
fax. 32 779 20 09
kom. 695 107 511
mail: napisz...

 

 

Dyrektor Operacyjny

Jacek Gierlach
tel. 32 772 00 00 w.62
kom. 795 171 507
mail: napisz...

 Dyrektor Handlowy

Marek Żelazny
tel. 32 779 20 00 w.30
kom. 609 372 477
mail: napisz...

 

Pełnomocnik Zarządu

Danuta Derdaś
tel. 32 779 20 00 w.42
kom. 609 372 502
mail: napisz...

 

 


 

Dyrektor Handlowy

Marek Żelazny
tel. 32 779 20 00 w.30
kom. 609 372 477
mail: napisz...

 

Kierownik Działu Obsługi Klienta

Teresa Kałuża
tel. 32 779 20 00 w.31
kom. 609 372 467
mail: napisz...

 

Kierownik Działu Sprzedaży

Tomasz Piotrowski
tel. 32 779 20 00 w.31
kom. 695 107 512
mail: napisz...

 

Kierownik Działu Zaopatrzenia

Damian Korfanty
tel. 32 779 20 00 w.29
kom. 609 370 202
mail: napisz...

Specjalista ds. zaopatrzenia

Marcela Stalmach
tel. 32 779 20 00 w.29
kom. 695 107 517
mail: napisz...

Specjalista ds. handlowych

Sebastian Bigaj
tel. 32 779 20 00 w.28
kom. 609 370 233
mail: napisz...

 

 

Pełnomocnik Zarządu
ds skupu akumulatorów

Dawid Skołucki
tel. 32 779 20 00
kom. 609 370 312
mail: napisz...

Kierownik Działu Skupu
złomu akumulatorowego

Ryszard Żak
tel. 32 770 94 90 w.32
kom. 728 354 349
mail: napisz...

 

Kierownik Działu Transportu

Piotr Palus
tel. 32 779 20 00 w.53
kom. 609 370 396
mail: napisz...

Specjalista ds. skupu
złomu akumulatorowego

Andrzej Sznober
tel. 32 779 20 00 w.57
kom. 695 107 520
mail: napisz...


Dyrektor
Zakładu Ołowiu

Robert Gnida
tel. 32 779 20 00 w.68
kom. 882 355 607
mail: napisz...

Kierownik Oddziału
Walcowni

Jacek Przygoda
tel. 32 779 20 00 w.67
kom. 784 336 671
mail: napisz...

 

Dyrektor Zakładu
Przerobu Złomu Akumulatorowego

Mariusz Zając
tel. 32 770 94 90
kom. 784 337 101
mail: napisz...

Kierownik Działu
Magazynów

Mirosław Smuda
tel. 32 779 20 00 w.71
kom. 609 371 997
mail: napisz...

 


 

Główny Inżynier
ds. Technicznych

Dariusz Tykwiński
tel. 32 779 20 00 w.49
kom. 668 630 468
mail: napisz...

Kierownik Działu
Kontroli Jakości

Daniel Malecha
tel. 32 779 20 00 w.44
kom. 695 107 523
mail: napisz...

 

Kierownik Działu
Ochrony Środowiska

Joanna Topuszczak
tel. 32 779 20 00 w.26
kom. 882 362 327
mail: napisz...

 

 


Dyrektor Finansowy

Katarzyna Skołucka
tel. 32 779 20 00 w.66
kom. 609 372 603
mail: napisz...

Kierownik Działu
Zatrudnienia i Płac

Gabriela Nowak
tel. 32 779 20 00 w.33
kom. 784 335 975
mail: napisz...

 

Główny Księgowy

Ewa Szymanik
tel. 32 779 20 00 w.25
kom. 609 370 385
mail: napisz...