foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv
2016

Rozpoczęcie inwestycji hermetyzacji procesu rafinacji

Rozpoczęto inwestycję: Hermetyzacja procesu rafinacji w Zakładzie Ołowiu BATERPOL S.A.
2015

Budowa węzła do przetopu odpadów ołowianych z nowoczesnym systemem oczyszczania gazów procesowych

Oddano do użytkowania nowo wybudowany węzeł do przetopu odpadów ołowianych o różnym stopniu zanieczyszczenia wraz z systemem oczyszczania gazów powstałych w procesie przetwarzania - umożliwiono tym samym przetop odpadów o znacznym zanieczyszczeniu.
2010 grudzień

BATERPOL S.A.

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 31.12.2010r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "BATERPOL" z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 108, 40-335 Katowice, wpisana pod numerem 0000040557 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczona numerami NIP 627-12-67-706 i REGON 273161177 przekształciła się w Spółkę Akcyjną
2010

Zakończenie budowy instalacji do gospodarczego wykorzystania szkła kineskopowego

Oddano do użytkowania instalację do gospodarczego wykorzystania szkła kineskopowego i innych odpadów zawierających ołów o koncentracji poniżej 50%
2009

Certyfikat SZ BHP

Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność SZ BHP z wymaganiami PN-N-18001:2004, wydany przez TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o
2008

Kolejny piec UOP

Oddanie do użytku kolejnego pieca uchylno obrotowego do przetopu pasty i innych surowców ołowionośnych oraz nowoczesnej instalacji odpylającej w Zakładzie Przerobu Złomu Akumulatorowego
2007

Certyfikat ISO 14001:2004

Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami ISO14001:2004, wydany przez TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o.
2006

Oddanie linii odsiarczania

W Zakładzie Przerobu Złomu Akumulatorowego zakończono inwestycję, która pozwoliła na zamknięcie cyklu produkcji ołowiu, z gospodarczym wykorzystaniem ponad 95% masy akumulatora
2004

Rozpoczęcie budowy linii odsiarczania

Rozpoczęto budowę linii odsiarczania pasty ołowiowej i jej przetopu w Zakładzie Przerobu Złomu Akumulatorowego
2004

Certyfikat ISO 9001:2000

Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność SZJ z wymaganiami ISO 9001:2000, wydany przez TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o
2001

Zakład Ołowiu

Do BATERPOL sp. z o.o zostaje wniesiony Wydział Ołowiu HMN Szopienice tym samym BATERPOL zostaje jednym z czołowych producentem ołowiu w Polsce
1997

Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego

Oddano do użytku nowoczesny Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego zlokalizowany w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 115
1996

Założenie BATERPOL

Z inicjatywy Grupy Impexmetal oraz ZM Silesia SA w Katowicach została powołana do życia BATERPOL Spółka z o.o