mageia

Cennik skupu akumulatorów

Katowice, 2011/01/10

P.T. DOSTAWCY
ZŁOMU AKUMULATOROWEGO

I. Z dniem 10.01.2011 roku wprowadza się nowe ceny skupu zużytych akumulatorów ołowiowych z elektrolitem (dowóz złomu akumulatorowego do ZPZA w Świętochłowicach-Lipinach transportem dostawcy), cena netto złomu akumulatorowego wynosi

1600PLN/Mg.

II. Przy dostawach masowych (wielkość dostawy stanowiąca krotność ładowności samochodu ciężarowego) istnieje możliwość indywidualnej negocjacji ceny.

III. Baterpol S.A. oferuje odbiór zużytych akumulatorów włąsnym specjalistycznym transportem w jednorazowych partiach po 20Mg. W zależności od odległości punktu odbioru w/w materiału od Zakładu Przerobu Złomu Akumulatorowego w Świętochłowicach cena ulega odpowiednio obniżeniu o:

- przy odległości do 100km o 5 - 15zł/Mg
- przy odległości od 100km do 200km o 15 - 25 zł/Mg
- przy odległości od 200km do 300km o 25 - 50 zł/Mg
- przy odległości od 300km do 50km o 50 - 75zł/Mg
- przy odległości od 500km do 600km o 75 - 95zł/Mg
- przy odległości powyżej 600km o 80 - 110zł/Mg

 

Wybrana stawka cenowa za transport ustalana jest na podstawie:

- minimalna cena przy udziale od 90 - 100% surowca w stosunku do całego zestawu (min. 18Mg)
- maksymalna cena przy udziale poniżej 90% surowca w stosunku do całego zestawu
- ilość punktów zbiórki (max.2 punkty)

IV. Warunki płatności: przelew bankowy w terminie do 30 dni od daty dostawy.

 

Z poważaniem

Zarząd Baterpol S.A.

 

Nasz adres

BATERPOL S.A.

Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 032 779-20-00,
Fax: 032 779-20-09,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego -
29 976 500,00 PLN

GIOŚ nr rejestrowy
E0007958RBP