foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 032 779-20-00,
Fax: 032 779-20-09,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761
GIOŚ nr E0007958RBP
tuv

ZARZĄD SPÓŁKI

 

Prezes Zarządu - Andrzej Łatka

  Andrzej Łatka Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

 

 

Członek Zarządu Tomasz Szyndler

Tomasz Szyndler Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny

 

 


Rada Nadzorcza Spółki 

  • Roman Karkosik
  • Małgorzata Iwanejko
  • Piotr Szeliga