foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

2020.11.24
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Wezwanie

2020.11.10
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Wezwanie

2020.11.02
Regulamin prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez Trigon Dom Maklerski S.A.

 

2020.10.27
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Wezwanie

2020.10.13
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 

Wezwanie

2020.09.25
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Wezwanie

Walne Zgromadzenie

Zarząd BATERPOL S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2020r.

Zawiadomienie