I certyfikacja - 2009r

Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 18001:2004 zaświadczający, że BATERPOL S.A. wprowadziła i stosuje system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie:

- skupu i przerobu złomu akumulatorowego

- oraz złomu ołowiu i surowców ołowionośnych

- produkcji i przetwórstwa ołowiu oraz stopów ołowiu