foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 032 779-20-00,
Fax: 032 779-20-09,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761
GIOŚ nr E0007958RBP
tuv

Katowice, 2016.05.24

 

CENNIK
ZŁOMU AKUMULATORÓW PB

 

Z dniem 01.02.2016 roku wprowadza się nowe ceny skupu zużytych akumulatorów ołowiowych z elektrolitem (dowóz złomu akumulatorowego do ZPZA w Świętochłowicach-Lipinach transportem dostawcy), cena złomu akumulatorowego wynosi 
od 1 800 zł/t.

 

Informujemy, iż

  • prowadzimy skup w dniach poniedziałek - piątek
  • prowadzimy skup również od osób indywidualnych
  • płacimy gotówką
  • godziny pracy skupu 700 do 1900

  

 

 

 

Z poważaniem

Zarząd Baterpol S.A.