foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 032 779-20-00,
Fax: 032 779-20-09,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

GIOŚ nr E0007958RBP
tuv

Podstawowym efektem naszej działalności produkcyjnej jest ołów rafinowany wysokiej czystości i stopy ołowiu, przeznaczone głównie dla producentów akumulatorów.

Jesteśmy również jedynym w kraju producentem wyrobów walcowanych
i wyciskanych z ołowiu i jego stopów. 

Pozostałe wyroby odzyskane w procesie recyklingu złomu akumulatorowego to:
- polipropylen, przeznaczony dla producentów wyrobów z tworzyw sztucznych,
- krystaliczny siarczan sodu, stosowany w przemyśle chemicznym, szklarskim, papierniczym i tekstylnym

Mamy w ofercie następujący asortyment:

 

Pobierz karty charakterystyk:

  1. Ołów rafinowany
  2. Polipropylen
  3. Siarczan sodu
  4. Stopy ołowiu

 

 

Zobacz nasz proces technologiczny